Współpraca Ponadnarodowa

03 lipca 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs zamknięty Nr 1/POKL/8.1.3/2013 w ramach Poddziałania 8.1.3 Wydrukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił w dniu 21 czerwca 2013 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.3/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VIII.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił w dniu 21 czerwca 2013 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.1.3/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności obejmujący następujący typ projektu: inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:

  • organizacji pracy
  • form świadczenia pracy
  • promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 5 sierpnia 2013 r. do 6 września 2013 r.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać pocztą, kurierem lub osobiście w Wydziale Informacji i Promocji EFS - punkt przyjęć wniosków EFS przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15–354 Białystok.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca rezerwę w wysokości 5% na odwołania (60 000,00 zł) i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje (60 000,00 zł), wynosi: 1 200 000,00 zł.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) oraz podmioty, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku pracodawców lub związku zawodowego lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, które jednocześnie spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej www.pokl.up.podlasie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (085) 74 97 247 lub drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.