Współpraca Ponadnarodowa

26 kwietnia 2013

WUP w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/7.2.1/PWP/2013 wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej/projektów z komponentem ponadnarodowym (Priorytet VII) Wydrukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/7.2.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej/projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs zamknięty nr 26/POKL/7.2.1/PWP/2013 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej/projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL.

Termin składania wniosków: od 8 kwietnia 2013 r. do 14 czerwca 2013 r.

Miejsce składania wniosków:
Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Kancelaria WUP, pokój nr 1

oraz

Oddziały Zamiejscowe WUP:
w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38 - 400 Krosno, pokój nr 31

w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37- 700 Przemyśl, pokój nr 4
­

w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39 - 400 Tarnobrzeg, pokój nr 7.
w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie/Oddziałów Zamiejscowych WUP.

Sposób składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Kto może składać wnioski: O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

  1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.
  2. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodoweji społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000 PLN.

Punkty informacyjne:
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  


Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Wydział Rozwoju Integracji Społecznej, ul. Poniatowskiego 10, 35-026 Rzeszów oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl