Adaptacyjność
Przegląd Szukaj plików Do góry

Kategoria: Posiedzenia

Liczba podkategorii: 21

Posiedzenia

XX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 23 kwietnia 2015 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego opracowanego w ramach projektu pt. „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Prezentacja aktualnego stanu realizacji projektu pt.: „PI - PARP HR e-Skills Manager (sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MSP w modelu chmury - narzędzie HCM dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w krajowych MŚP)”. Dyskusja na temat możliwości wsparcia działań upowszechniających i włączających.

XIX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 26 marca 2015 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego opracowanego w ramach projektu pt. „Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą eksperta”, realizowanego przez Orange Polska SA;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego opracowanego w ramach projektu pt. „Dialog Generacji – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie”, realizowanego przez HRP Group Sp. z o.o;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego opracowanego w ramach projektu pt. „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych”, realizowanego przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o.

XVIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 28 stycznia 2015 roku.

 • Prezentacja aktualnego stanu realizacji projektu pt.: „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych”. Dyskusja na temat możliwości wsparcia działań upowszechniających i włączających;
 • Prezentacja aktualnego stanu realizacji projektu pt.: „Wyzwalanie przedsiębiorczości i zaangażowania techników”. Dyskusja na temat możliwości wsparcia działań upowszechniających i włączających;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego opracowanego w ramach projektu pt. „Organizacja ucząca się 2.0” realizowanego przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. K.

XVII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 24 listopada 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego opracowanego w ramach projektu pt. „PI - PARP HR e-Skills Manager (sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MŚP w modelu chmury - narzędzie HCM dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w krajowych MŚP”, realizowanego przez CompSecur Sp. z o. o.

XVI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 29 października 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wypracowanego w ramach projektu pt.: „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych”,
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wypracowanego w ramach projektu pt.: „Wyzwalanie przedsiębiorczości i zaangażowania techników”,
 • Ocena pracy ekspertów opiniodawców w roku 2014 i dyskusja nad kształtem listy ekspertów opiniodawców w roku 2015.

XV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 28 lipca 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego – „Zarządzanie wiedzą w sektorze MŚP, przedsiębiorstwo inteligentne” realizowanego przez InfoAudit Sp. z o.o;
 • Dyskusja na temat możliwości wsparcia działań upowszechniających i włączających w projekcie innowacyjnym - „Platforma Flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity” realizowanym przez Związku Rzemiosła Polskiego;
 • Prezentacja założeń projektu innowacyjnego testującego - „PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

XIV posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 28 lutego 2014 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.: „Spółki pracownicze – przepis na sukces” realizowanego przez Forum Związków Zawodowych;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.: „Platforma Flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego;
 • Wypracowanie wzorcowego opisu produktu finalnego.

XIII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się w dniach 29 listopada 2013 roku.

 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.: „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne - projekt badawczy” realizowanego przez NSZZ Solidarność Komisja Krajowa;
 • Praca nad projektem Strategii działania KST Adaptacyjność na 2014 r.

XII posiedzenie

Posiedzenie odbyło się w dniach 30 września - 1 października 2013 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych” realizowanego przez PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „PI - PARP HR e-Skills Manager (sieciowy system zarządzania rozwojem kompetencji ICT kadr MSP w modelu chmury - narządzie HCM dla działów HR, wspomagające zarządzanie wiedzą i zmianą w krajowych MSP)” realizowanego przez CompSecur Sp. z o.o.;
 • Walidacja produktu finalnego projektu innowacyjnego „Diversity Index” realizowanego przez Konfederację Lewiatan;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Zarządzanie wiedzą w sektorze MŚP, przedsiębiorstwo inteligentne” realizowanego przez InfoAudit Sp. z o.o.;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Organizacja ucząca się 2.0” realizowanego przez Grupę INTERIA;
 • Prezentacja powiązań tematycznych pomiędzy projektami w obszarze adaptacyjność z uwzględnieniem koncepcji bloków tematycznych. Blok „Przedsiębiorczość akademicka i współpraca przedsiębiorców z sektorem nauki”.

XI posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 13 września 2013 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Dialog Generacji – efektywne zarządzanie generacjami w przedsiębiorstwie” realizowanego przez HRP Group Sp. z o.o.;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Grywalizacja procesu zarządzania zmianą w MŚP” realizowanego przez PLEuropa SA;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „PL_GRYWALIZACJA” realizowanego przez Nowoczesna Firma SA;
 • Prezentacja powiązań tematycznych pomiędzy projektami w obszarze adaptacyjność z uwzględnieniem koncepcji bloków tematycznych. Blok „Pracownicy 50+”.

X posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 6 sierpnia 2013 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Wyzwalanie przedsiębiorczości i zaangażowania techników” realizowanego przez Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.,
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Zgrana firma” realizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu,
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych” realizowanego przez Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o.,
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pt.: „Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą eksperta” realizowanego przez Telekomunikację Polską SA,
 • Prezentacja powiązań tematycznych pomiędzy projektami w obszarze adaptacyjność z uwzględnieniem koncepcji bloków tematycznych. Blok „CSR”.

IX posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 25 czerwca 2013 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” – realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Team Building Platform – Zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji – HR” realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego;
 • Prezentacja nowego Członka KST GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. - realizującego projekt innowacyjny testujący pt.: „Organizacja ucząca się 2.0”,
 • Prezentacja nowego Członka KST Telekomunikacja Polska SA - realizującego projekt innowacyjny testujący pt.: „Światłowód Wiedzy źródłem motywacji do dzielenia się wiedzą eksperta”,
 • Prezentacja nowego Członka KST CompSecur Sp. z o.o.- realizującego projekt innowacyjny testujący pt.: „PI - PARP HR e-Skills Manager (sieciowy system zarzadzania rozwojem kompetencji ICT kadr MSP w modelu chmury - narządzie HCM dla działów HR, wspomagające zarzadzanie wiedza i zmiana w krajowych MSP)”.

VIII Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 17 lipca 2012 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Platforma Flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity”.

Seminarium KST Adaptacyjność

Seminarium odbyło się 13 marca 2013 roku.

 • Prezentacja dotycząca stanu realizacji projektu „Diversity Index” (faza realizacji, ewentualne problemy, wnioski itp.) oraz opis działań włączających i upowszechniających, zarówno tych realizowanych, jak i planowanych w przyszłości w niniejszym projekcie;
 • Prezentacje nowych członków KST i ich projektów: założeń, bieżącego etapu realizacji etc.;
 • Wybór Wiceprzewodniczącego/ych KST Adaptacyjność;
 • Wybór ekspertów do oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych.

VII Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 8 marca 2012 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Diversity Index” – realizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 • Prezentacja nowego Członka KST - Związku Rzemiosła Polskiego realizującego projekt innowacyjny testujący pt.: „Platforma Flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity”.

VI Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 2 lutego 2012 roku.

 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Spółki pracownicze – przepis na sukces” – realizowanego przez Forum Związków Zawodowych;
 • Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt.: „Wpływ poprawy psychospołecznych warunków pracy na ograniczenie kosztów ekonomicznych w firmach przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne-projekt badawczy” – realizowanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Komisja Krajowa.

V Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 23 listopada 2011 roku.

 • Posiedzenie dotyczyło wyboru ekspertów do oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz przedstawienia oraz dyskusji nad Strategią działania KST Adaptacyjność na 2012 r.

IV Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 22 września 2011 roku.

 • Zmiana regulaminu w zakresie zasad podpisywania Deklaracji poufności i bezstronności;
 • Prezentacja nowych Członków KST: przedstawicieli RST i beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w ramach Priorytetu II PO KL;
 • Wybór ekspertów do oceny strategii wdrażania projektów innowacyjnych;
 • Przedstawienie założeń merytorycznych i planowanego przebiegu konkursu PARP „Rozwiązania jutra w HR”.

III Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 12 października 2010 roku.

 • Wybór ekspertów do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego – dyskusja cd.;
 • Omówienie propozycji do strategii prac działania KST Adaptacyjność na rok 2011;
 • Omówienie koncepcji współpracy pomiędzy Krajowymi i Regionalnymi Sieciami Tematycznymi.

II Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 14 września 2010 roku.

 • Prezentacja nowych członków KST (przedstawiciele RST);
 • Propozycje wyboru ekspertów do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego – dyskusja;
 • Omówienie wzoru strategii działania KST na 2011 rok – dyskusja;
 • Informacje na temat przygotowań do konkursu PARP na projekty innowacyjne w 2011 roku;
 • Omówienie propozycji dot. procesu walidowania rezultatów PIW EQUAL przez KST.

 

I Posiedzenie

Posiedzenie odbyło się 15 marca 2010 roku.

 • Prezentacja Koncepcji funkcjonowania Sieci Tematycznych w obszarze Adaptacyjność;
 • Prezentacja koncepcji współpracy KIW CPE – KST;
 • Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu funkcjonowania KST;
 • Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego KST;
 • Ustalenie wstępnego harmonogramu kolejnych posiedzeń.